Forord

Med en doktor i magen

Første utgave av publikasjonen Med en doktor i magen kom i 1991. Den versjonen du nettopp har åpnet (og sterkt tilrådes å lese), er den nyeste og reviderte utgaven, oppdatert i forhold til de siste årenes mange reformer og endringer, hvor en viktig milepæl var innføringen av ph.d.-graden i 2002.

Ildsjelen bak publikasjonen er dr.med. Lars Aabakken. Etter at han selv hadde disputert, fikk han den ideen å hjelpe doktorander til å finne svar på en del spørsmål som naturlig melder seg i den tiden som begynner med innleveringen av avhandlingen og ender med disputas og kreering. Forskrift og programplan for graden ph.d. gir svar på de formelle spørsmålene omkring bedømmelsen av doktorgradsarbeidet og forløpet av doktorgradsprøvene, men det er også mange praktiske spørsmål som melder seg, som ikke har skriftlig nedfelte svar i regelverket. Spørsmålene (både de som besvares av regelverket og de rent praktiske ”håndgrepene” som bygger på akkumulert erfaring av de som har disputert før deg) er i dette heftet søkt besvart etter samme prinsipp som gjøres i oppsett med ”Most frequently asked questions” på institusjoners websider.

For som initiativtakeren selv sier det: ”Det er ingen grunn til at alle doktorander skal finne opp det samme hjulet”.

Foreliggende reviderte utgave er godkjent av Det medisinske fakultet. Det er vårt håp at publikasjonen kan gjøre tiden umiddelbart før disputasen lettere for våre doktorander.

Vi vil med dette takke Lars Aabakken for både det utmerkete initiativet og hans utforming av skrivet.

Oslo, 24. mars 2006
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Stein A. EvensenBjørn Hol
dekanfakultetsdirektør

Neste side Innledning

Webmaster Vidar, IEMF