Om doktormiddagen

Må det være middag da?

Nei, det står enhver fritt. Tendensen går i retning av en forenkling av rutinene, for eksempel en lunsj eller koldtbord rett etter disputasen. Uansett hvilken type arrangement som velges, er det som regel mest praktisk å holde det samme ettermiddag eller kveld som disputasen. De fleste middager er for lange og bør starte tilsvarende tidlig, iallfall ikke seinere enn kl. 19.00.

Hvis du velger å invitere på middag bør du huske at Legeforeningen disponerer lokaler:

  • Soria Moria , Voksenkollv. 60, 0394 OSLO 3, tlf. 22 14 60 80
  • Høgda Trygghetsgrend, Nedre Skogv. 7, tlf. 22 52 24 04

Det finnes også alternativer i tilknytning til sykehusene:

  • Søsterhjemmet på Ullevål, tlf. 22 11 82 75
  • Forvalterboligen på Rikshospitalet, tlf. 23 07 00 70 (forsyningsavdelingen, Lillemor Grimstad)

Hvem skal bes?

Komiteens medlemmer, disputasleder og veiledere er obligatoriske gjester. Noen ber akkurat disse med partner, det er ofte populært. Utover det inviteres primært arbeidskollegaer, særlig de som har deltatt i det aktuelle arbeidet, medforfattere, labpersonell etc. De fleste ber også nærmeste familie og venner.

Antrekk

Ingen faste regler, men smoking skaper fest. Det er ikke vanlig å kreve kjole og hvitt nå for tiden, og det skaper ofte problemer for de innbudte.

Bordplassering

Ikke så mange faste regler her heller, men en mulighet er at doktoranden med ektefelle plasseres mellom 1. og 2.-opponenten, slik at 1.-opponenten får vertinnen til bords (og dermed takker for maten). Alternativt kan disputasleder få hedersplassen ved siden av vertinnen. Da må du imidlertid sikre deg at en annen holder takk for maten tale. Det er ikke rimelig at disputasleder skal holde 2 taler. En bør iallfall ordne seg slik at du selv og ektefellen, disputasleder og komiteen havner ved et slags hovedbord.

Talene

Obligatoriske taler er det få av, men mange middager preges likevel av mange og lange taler. Følgende bør si noen ord:

1. Doktoranden. Denne talen bør inneholde takksigelser til

  • Universitetet v/ dekanus
  • Komiteen
  • Miljøet

Eventuelle andre takksigelser kommer deretter. Familien, som eventuelt har stått løpet ut, bør imidlertid ofres rikelig oppmerksomhet.

2. Disputasleder

3. Komiteen v/ tredjeopponenten

4. Veileder

5. Bestyrer/faglig leder

Utover dette er ordet fritt: Ofte sier andre fra miljøet noen ord, ofte også noen i familien, men her gjelder ingen faste regler. Mange holder hele doktormiddagen i en mer uformell stil enn skikken var tidligere. I gamle dager holdt doktoranden minimum tre taler, han (den gang var det ingen kvinner som disputerte) holdt en tale til Universitetet, en tale til komiteen og en tale til resten. Det vil nok vekke oppsikt om du velger denne varianten i våre dager!

Den sure svie

Doktormiddager koster altså penger, og disse dekkes ikke over avdelingens budsjetter. En liten trøst er at det er anledning til å trekke fra "en rimelig sum" til doktormiddag på selvangivelsen. Dette begrepet er ikke nærmere definert, og varierer sikkert kommuner imellom. Mellom 10.000,- og 20.000,- har tidligere blitt godtatt av Oslo Likningskontor.


Neste side Om kreering

Webmaster Vidar, IEMF