Om kreering

Selv om mye er gjort når disputasen og doktormiddagen er over, står én ting igjen: Du må kreeres før du kan komme i gang med å bruke det nye stempelet. Dette skjer etter at fakultetet har fått beskjed om at komiteen har godkjent prøveforelesningene og disputasen. Slik kreering skjer i regi av universitet, og vanligvis 2 ganger pr semester. Selve kreeringen skjer ved en enkel høytidelighet i Aulaen i Karl Johans gate, med rektor, prorektor og dekanene. Doktordiplomene utdeles ledsaget av høytidelige håndtrykk, og det er mottakelse etterpå. Oppmøte er ikke obligatorisk, men de fleste forsøker å få med seg dette. Det er anledning til å ta med nærmeste familie. Alminnelig pent tøy!

Beskjed om tidspunktet for kreeringen får du i eget brev fra Forskningsadministrativ avdeling ved Sentraladministrasjonen, UiO, som sendes deg i god tid før kreeringen.


Neste side Andre generelle råd

Webmaster Vidar, IEMF