Andre generelle råd

(fritt etter Bengt Gårdlund, gjelder sannsynligvis for svenske doktorander)

Forberedelser

1. Velg en formell veileder som har ubegrensede ressurser og kontakter, men som er for opptatt til å bry seg om hva du holder på med.

2. Velg deretter en reell veileder (eller flere) med erfaring og kunnskaper du kan utnytte hensynsløst uten at vedkommende kan bestemme hva du skal drive med.

3. Velg en hustru hvis karriereambisjoner først og fremst omfatter å stelle med hjem, barn og den lille doktoranden.

4. Velg et emne der det nylig er tildelt Nobelpris, slik at du har litt tid på deg før sjansen byr seg igjen.

Forskningsarbeid

5. Pass på at emnet ditt er så spesielt at du må reise på kongresser til spennende land, f.eks. Japan.

6. Det er helt i orden å reise rundt og presentere det samme gamle materialet i inntil 5 år.

7. Pass på at hver undersøkelse du gjør holder til minst fire originalartikler, et symposiesammendrag, en reviewartikkel og en popularisert versjon i Vi Menn.

Datainnsamling

8. Punkter som faller utenfor kurven, strykes.

9. Statistiske beregninger gjentas til signifikante forskjeller er funnet. Prøv evt. et annet dataprogram med flere tester på repertoaret.

10. Hvis forsøkene dine ikke lar seg reprodusere, er det heldigvis ikke ditt problem.

11. Det finnes ingen uinteressante undersøkelser, bare misforståtte tolkninger og vrange referees.

Publikasjon

12. Når du sender inn manus til et vitenskapelig tidsskrift, ta alltid med en helt overflødig tabell som du kan stryke når en referee synes artikkelen er for lang. Husk å takke for de nyttige kommentarene uten å virke sår, når du sender inn 2. reviderte utkast.

13. Hvis artikkelen blir refusert, skyldes det at tidsskriftet baserer seg på inkompetente referees, ikke at artikkelen ikke holder mål.

14. Ingen artikkel er for dårlig til å publiseres, det gjelder bare å velge riktig tidsskrift. Av og til kan det imidlertid kreves to professorer på forfatterlisten.

Disputasen

15. Foreslå opponenter med kjent vennlig gemytt, helst barndomsvenner av deg eller din veileder.

16. Forsøk å finne opponenter som er minst like svake i statistikk som deg.

17. Lyv bare hvis du er helt nødt. Snakk i tilfelle lavt.

18. Sjener ikke kollegaer med å spørre om de har lest avhandlingen din.


Webmaster Vidar, IEMF